NEW
NEW ARRIVALS
SALE
SPRING SALE
آاگ

آاگ

فیلتر توسط
ناموجودSold out
8,400,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ AEG Vacuum Cleaner VX8-2-IW-A توان مصرفی:2200وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مغزن جاروبرقی:3/5 لیتر اقلام همراه:نازل ها و دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 1800 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-CB-P جاروبرقی آاگ 1800 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-CB-P
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
8,400,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آ ا گ 1800 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-CB-P توان مصرفی:1800 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مغزن جاروبرقی:3/5 لیتر اقلام همراه:نازل ها و دفترچه راهنما وزن:5/8 کیلوگرم
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 460 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-4-5ST جاروبرقی آاگ 460 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-4-5ST
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 460 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-4-5ST توان  مصرفی: 460 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:PureAdvantage D11 گنجایش مخزن: 5 لیتر اقلام همراه:نارمبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-CR-A جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-CR-A
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-CR-A توان مصرفی:800 وات شعاع کارکرد:9 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:3.5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-EB-P جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-EB-P
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-EB-P توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:15 متر نوع فیلتر خروجی:فیلتر ضد آلرژی 12 HEPA  گنجایش مخزن:3.5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LW-A جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LW-A
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LW-A توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:15 متر نوع فیلتر خروجی:HEPA گنجایش مخزن:3.5 لیتر اقلام همراه:نارمبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX-6-1-CB-T جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX-6-1-CB-T
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX-6-1-CB-T توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:HEPA گنجایش مخزن:3.5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان -دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LR جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LR
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-LR توان مصرفی:2200 وات شعاع کاربرد:15 متر نوع فیلتر خروجی:HEPA گنجایش مخزن:5 لیتر اقلام همراه:نازل ها-نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-OKO جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-OKO
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
0 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 700 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-1-OKO توان مصرفی:700 وات شعاع کارکرد:9 متر نوع فیلتر خروجی:12 E گنجایش مخزن:3.5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-OKO جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-OKO
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
6,900,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 800 وات AEG Vacuum Cleaner VX6-2-OKO توان مصرفی: 800 وات  شعاع کاربرد: 9 متر نوع فیلتر خروجی: فیلتر بهداشتی  گنجایش مخزن: 3.5 لیتر اقلام همراه: نارمبلمان-دفترچه همراه
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-SB-P جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-SB-P
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
7,500,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX8-1-SB-P توان مصرفی: 2200 وات شعاع کاربرد: 12 متر نوع فیلتر خروجی: 13 HEPA گنجایش مخزن: 3.5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-OKO جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-OKO
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
8,900,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-OKO توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:5 لیتر اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-SB-P جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-SB-P
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
6,900,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-SB-P توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:5 لیتر اقلام همراه:نارمبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 890 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-CB-P جاروبرقی آاگ 890 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-CB-P
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
8,900,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 2200 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-CB-P توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:5 لیتر اقلام همراه:نازل ها -دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ AEG Vacuum Cleaner VX9-1-IW-F جاروبرقی آاگ AEG Vacuum Cleaner VX9-1-IW-F
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
6,765,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ AEG Vacuum Cleaner VX9-1-IW-F توان مصرفی:2200 وات شعاع کارکرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:5 لیتر اقلام همراه:نازل درز-نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن
جاروبرقی آاگ 850 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-TM-F جاروبرقی آاگ 850 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-TM-F
نمایش سریع
دوست داشتن
ناموجودSold out
8,800,000 تومان (بدون مالیات)
مشخصات کلی:جاروبرقی آاگ 850 وات AEG Vacuum Cleaner VX9-1-TM-F توان مصرفی:2200 وات شعاع کاربرد:12 متر نوع فیلتر خروجی:13 HEPA گنجایش مخزن:5 کیلوگرم اقلام همراه:نار مبلمان-دفترچه راهنما
نمایش سریع
دوست داشتن

فهرست

کد QR

تنظیمات

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم